Tìm Nails - TimNails.com


Tiệm Cần Thợ

Regal Nails

1st Small Picture size 100x80 4375 Jonesboro Rd
Jonesboro, Clayton, Georgia 30236
Xin Liên lạc : Tú Minh : 678-826-6108
2nd Small Picture size 100x80

Chi Tiết:

- Cần thợ nails nữ biết làm tay chân nước, Pink & White.
- Tiệm làm income cao, tiếp hậu.
- Chổ làm thoải mái, vui vẻ, nếu muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Kevin at 678-8266108.

Bản Đồ :


View Larger Map