Tìm Nails - TimNails.com


Tiệm Cần Thợ

MS. NAILS

1st Small Picture size 100x80 13655 HWY 43 S. SUITE B
RUSSELLVILLE, AL. 35653

Xin Liên lạc : Anh David Nguyen : Cell: 404-512-2337, hoặc work: 256-331-3844
2nd Small Picture size 100x80

Chi Tiết:

- Cần thợ nữ biết làm bột và tay chân nước giỏi.
- Cần thợ nam biết làm bột và tay chân nước giỏi.
- Tiệm nằm trong khu Mỹ trắng, lương cao, tiếp hậu, từ $3,200 đến $4,000, có chổ ở.
- Xin liên lạc anh David Nguyen Cell: 404-512-2337 hoặc work: 256-331-3844.

Bản Đồ :


View Larger Map