Tìm Nails - TimNails.com


Tiệm Cần Thợ

Posh Nail Spa

1st Small Picture size 100x80 5857 Spout Spring Road
Flowery Branch, GA 30542
Xin liên lạc : Benny Le: 678-717-9310
2nd Small Picture size 100x80

Chi Tiết:

- Cần thợ nails nữ biết làm mọi thứ.
- Thợ nails phải có bằng nails tiều bằng Georgia.
- Thợ nails phải có nhiều kinh nghiệm.

Bản Đồ :


View Larger Map