Tìm Nails - TimNails.com


Tiệm Cần Thợ

Nail Salon

1st Small Picture size 100x80 6175 Hickory Flat Highway Suite 130
Canton, GA 30115

Xin Liên lạc : Sandy Ha : 404-915-3120, hoặc 770-704-7724
2nd Small Picture size 100x80

Chi Tiết:

- Cần thợ nam hoặc nữ biết làm bột và tay chân nước.
- Tiệm nằm trong khu Mỹ trắng tiếp cao.
- Chổ làm thoải mái, ăn chia hay bao lương tùy theo khả năng.
- Nếu ai thật lòng xin liên lạc Sandy Ha 404-915-3120 thành thật cám ơn.

Bản Đồ :


View Larger Map