Tìm Nails - TimNails.com


Tiệm Cần Thợ

Nails

1st Small Picture size 100x80 613 N Pottstown Pike
Exton, PA 19341
Xin Liên lạc :
Sina : 215-279-7875
2nd Small Picture size 100x80

Chi Tiết:

- Cần thợ nails có kinh nghiệm và làm lâu dài.
- Tiệm nằm trong khu Mỹ trắng, rất sang trọng, khách lịch sự, tiếp cao.
- Chổ làm rất vui vẻ, thoải mái, có bảo hiểm sức khỏe và 401K, có vacation time.
- Nếu ai thật lòng xin liên lạc Sina @ 215-279-7875.

Bản Đồ :


View Larger Map