Tìm Nails - TimNails.com


Tiệm Cần Thợ

Diva Nails & Spa

1st Small Picture size 100x80 193 River Rd Ste 280
Lisbon,CT06351

Xin Liên lạc : Anna Nguyễn : 860-376-1600
2nd Small Picture size 100x80

Chi Tiết:

- Cần gấp thợ nails có kinh nghiệm làm Pink & White, Gel nước và Design.
- Bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng.
- Có chổ ở nếu cần, gần Casinos, nếu thật lòng xin gọi cho Anna @ 860-376-1600.

Bản Đồ :


View Larger Map