Tìm Nails - TimNails.com


Tiệm Cần Thợ

Nail World

1st Small Picture size 100x80 238 E Nain st
Somerset,PA 15501
Xin Liên lạc :Khánh Đỗ : 814-279-6811            
2nd Small Picture size 100x80

Chi Tiết:

- Cần gấp thợ nails nữ gấp.
- Tiệm nằm trong khu sang trọng, lương cao, tiếp hậu.
- Điều kiện làm việc dễ dàng, nếu ai thật lòng xin liên lạc Khánh Đỗ @ 814-279-6811.

Bản Đồ :


View Larger Map