Tìm Nails - TimNails.com


Tiệm Cần Thợ

Elite Nail Spa

1st Small Picture size 100x80 3120 Mathis Airport Pkwy
Suwanee, GA 30024

Xin Liên lạc : Nina : 678-386-1659
2nd Small Picture size 100x80

Chi Tiết:

- Cần thợ nails nữ giỏi tay chân nước.
- Cần thợ nails nữ biết làm Pink & White, phải biết tiếng anh rành.
- Chổ làm vui vẻ thoải mái, nếu ai thật lòng xin gọi Nina số 678-386-1659.

Bản Đồ :


View Larger Map