Tìm Nails - TimNails.com


Tiệm Cần Thợ

First Nails

1st Small Picture size 100x80 Maplewood Mall
3001 White Bear Ave N # 100
St Paul, MN 55109-1200

Xin Liên lạc : Phuong : 651-773-0670
2nd Small Picture size 100x80

Chi Tiết:

- Cần thợ nails nữ nếu không biết sẽ hướng dẫn.
- Tiệm nằm trong mall, không khi thoải mái như gia đình.
- Nếu không có bằng hoặc bằng từ tiểu bang khác sẽ giúp đỡ lấy bằng hoặc đổi bằng.
- Trả hoàn toàn tiền mặc niếu yêu cầu, rất thích hợp cho những du học sinh muốn kiếm thêm.
- Nếu ai thật lòng xin gọi cho Phuong 651-773-0670.

Bản Đồ :


View Larger Map