Tìm Nails - TimNails.com


Tiệm Cần Thợ

Luxury Nail Salon

1st Small Picture size 100x80 1100 w national ave
BRAZIL ,IN .47834
Xin Liên lạc : Nikki Tran Work : 812-446-5120, hoặc Cell : 336-688-1537
2nd Small Picture size 100x80

Chi Tiết:

- Cần thợ biết làm tay chân nước.
- Ăn chia hay bao lương tùy theo khả năng.
- Nếu ai thật lòng xin liên lạc Nikki Tran để biết thêm chi tiết.

Bản Đồ :


View Larger Map