Tìm Nails - TimNails.com


Tiệm Cần Thợ

GEL NAIL

1st Small Picture size 100x80 1907 collier pkwy
Lutz, FL 33549
Xin Liên lạc : Anh Andy : 813-948-9808, hoặc : 813-500-1299
2nd Small Picture size 100x80

Chi Tiết:

- Cần thợ nail biết làm tay chân nước.
- Cần thợ nail biết làm bột.
- Parttime hoặc fulltime, xin liên lạc Andy số 813-948-9808 hoặc 813-500-1299.

Bản Đồ :


View Larger Map