Tìm Nails - TimNails.com


Tiệm Cần Thợ

T & T Nails & Spa

1st Small Picture size 100x80 218 somerdale road
Blackwood, NJ,08012


Xin Liên lạc : Bently Pham : 856-524-9611
2nd Small Picture size 100x80

Chi Tiết:

- Cần thợ nails trẻ có kinh nghiệm.
- Biết làm rành Etnic.
- Tiệm nằm trong khu Mỹ trắng rất sang trọng và lịch sự.

Bản Đồ :


View Larger Map