Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Cần Thợ : Florida - Tampa

City Nails - Florida - Tampa
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 19/10/2007
- Cần 2 thợ nữ biết làm bột
- Cần thợ nữ biết làm hết tất cả ăn chia hay bao lương tùy ý ...

Asian Nails - Florida - Tampa
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 09/10/2007
- Cần 1 thợ nữ biết đắp bột.
- Tiệm mở cửa 6 ngày một tuần từ thứ hai đến thứ bảy 10:00 am đến 7:00 pm và đóng cửa chúa nhật. ...Visitor : 96903