Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Cần Thợ : Georgia - Saint Simons Island

Island Spa - Georgia - Saint Simons Island
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 21/03/2008
- Cần thợ nails nam, nữ biết làm tay chân nước, Gel và Pink & White càng tốt
- Có chổ ở cho thợ ở xa, khu Mỹ trắng, sang trọng, lương cao, tiếp hậu ...Visitor : 96924