Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Cần Thợ : Alabama - Chelsea

Da-Vi Nails - Alabama - Chelsea
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 21/03/2008
- Cần gấp 2 thợ nails nữ có kinh nghiệm làm trong Wal-Mart ở BirmingHam, Alabama
- Lương $2800 một tháng and up, có chổ ăn, ở ...Visitor : 96904