Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Cần Thợ : Georgia - Jonesboro

Regal Nails - Georgia - Jonesboro
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 22/09/2009
- Cần thợ nails nữ biết làm tay chân nước, Pink & White.
- Tiệm làm income cao, tiếp hậu. ...

Tracy Nails - Georgia - Jonesboro
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 21/03/2008
- Cần thợ nails nữ biết làm bột và tay chân nước
- Bao lương $700 một tháng, tiệm cách Morrow 10 phút lái xe ...Visitor : 96924