Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Cần Thợ : Georgia - Smyrna

Joy Nails - Georgia - Smyrna
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 02/04/2008
- Cần thợ nữ có kinh nghiệm làm bột và tay chân nước (biết wax càng tốt)
- Tiệm cách Chamblee khoảng 20 phút đi về hướng West 285. ...Visitor : 96904