Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Cần Thợ : Georgia - Tucker

New Nails - Georgia - Tucker
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 24/04/2008
- Cần thợ tay chân nước full time
- Tiệm cách Plaza Asian 99 khoảng 5 phút ...Visitor : 96924