Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Cần Thợ : Georgia - Cumming

J D Nails - Georgia - Cumming
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 24/04/2008
- Cần nhiều thợ nails biết làm Pink and White
- Cần thợ nails biết làm tay chân nước ...Visitor : 96904