Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Cần Thợ : Alabama - Leeds

CD Nails - Alabama - Leeds
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 13/05/2008
- Cần thợ nails biết làm tay chân nước, nếu biết bột càng tốt
- Có chổ ở cho thợ xuyên bang, chổ làm vui vẻ ...Visitor : 96924