Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Cần Thợ : Georgia - Moultrie

Magic Nails - Georgia - Moultrie
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 07/10/2008
- Cần thợ nails có kinh nghiệm bột và tay chân nước.
- Lương $3,200 trở lên. ...

Magic Nails - Georgia - Moultrie
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 13/05/2008
- Cần gấp thợ nails có kinh nghiệm làm bột và tay chân nước
- Bao lương $2800 - $3000 một tháng và bao ăn ở ...Visitor : 96924