Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Cần Thợ : Georgia - Hinesville

Foxy Nails - Georgia - Hinesville
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 02/06/2008
- Cần nhiều thợ nails làm ở Hinesville, Goergia cách Atlanta 3h30
- Bao lương $3000 một tháng nếu trên thì ăn chia 6/4 ...Visitor : 96873