Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Cần Thợ : Georgia - Oakwood

Regal Nails inside Super Wal-mart - Georgia - Oakwood
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 04/06/2008
- Cần gấp thợ nails nữ giỏi biết làm bột và tay chân nước
- Tiệm cách Georgia mall 10 phút ...Visitor : 96904