Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Cần Thợ : Ohio - Youngstown

Solar Nails - Ohio - Youngstown
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 28/08/2008
- Cần thợ nails nam, nữ biết làm bột Pink & White.
- Cần thợ biết làm tay chân nước. ...

Nails City - Ohio - Youngstown
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 10/07/2008
- Cần thợ nam, nữ có kinh nghiệm, biết làm bột 2 màu và nails art.
- Tiệm nằm trong Southern Park Mall ...Visitor : 96903