Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Cần Thợ : Alabama - Opelika

Lee Spa Nails - Alabama - Opelika
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 10/07/2008
- Cần thợ nails nữ , tiệm nằm trong khu shopping lớn, khách rất đông.
- Bao lương $800 một tuần ...Visitor : 96924