Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Cần Thợ : North Carolina - Fayetteville

Best Nails - North Carolina - Fayetteville
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 21/08/2008
- Cần thợ nails nữ biết làm bột và tay chân nước.
- Bao lương $800 một tuần hơn thì ăn chia. ...Visitor : 96924