Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Cần Thợ : Georgia - Grovetown

Fancy Nails - Georgia - Grovetown
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 07/10/2008
- Cần thợ nails nữ kinh nghiệm, bao lương $750/tuần, hơn thì ăn chia.
- Tiệm nằm ở thành phố Augusta cách thành phố Atlanta khoảng 2 tiếng. ...Visitor : 96924