Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Cần Thợ : West Virginia - South Charleston

Nails 2001 - West Virginia - South Charleston
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 26/10/2008
- Cần gấp thợ nails nam hoặc nữ có kinh nghiệm.
- Lương cao tiếp hậu, có chổ ở cho những thợ ở xuyên bang. ...Visitor : 96903