Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Cần Thợ : Texas - Palestine

US Nails and Tan - Texas - Palestine
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 20/01/2009
- Cần thợ biết làm 2 màu và tay chân nước.
- Bao lương và chổ ở, nghỉ chúa nhật. ...Visitor : 96873