Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Cần Sang Tiệm : Florida - Dunedin

J & L NAILS - Florida - Dunedin
(Cần Sang Tiệm) -  đăng ngày 20/08/2009
- Tiệm hoạt động 6 năm, nằm trong khu Mỹ trắng, tốt, tiệm cách nursing home 1/2 mile.
- Tiệm rất sạch, có 5 ghế, 4 bàn, phòng Wax, máy giặc, sấy và tủ lạnh mới. ...Visitor : 96924