Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Cần Thợ : Georgia - Buford

Posh Nails - Georgia - Buford
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 18/01/2010
- Cần thợ nữ có kinh nghiệm biết làm bột Pink & White.
- Tiệm nằm trong khu Mỹ trắng tiếp hậu. ...Visitor : 96904