Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Cần Thợ : Georgia - Canton

Nail Salon - Georgia - Canton
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 29/01/2010
- Cần thợ nam hoặc nữ biết làm bột và tay chân nước.
- Tiệm nằm trong khu Mỹ trắng tiếp cao. ...Visitor : 96904