Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Cần Thợ : Connecticut - Lisbon

Diva Nails & Spa - Connecticut - Lisbon
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 01/02/2010
- Cần gấp thợ nails có kinh nghiệm làm Pink & White, Gel nước và Design.
- Bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng. ...Visitor : 96924