Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Cần Thợ : Georgia - Suwanee

Elite Nail Spa - Georgia - Suwanee
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 04/03/2010
- Cần thợ nails nữ giỏi tay chân nước.
- Cần thợ nails nữ biết làm Pink & White, phải biết tiếng anh rành. ...Visitor : 96904