Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Cần Thợ : Florida - Clearwater

Nails & Spa - Florida - Clearwater
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 03/03/2008
- Cần gấp thợ nails nữ biết làm móng bột, Pink & White and Waxing
- Tiệm nằm trong Westfield Shoppingtown Countryside Mall và ở lầu 2 ...

Hollywood Nails - Florida - Clearwater
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 09/12/2007
- Tiệm nằm trong Westfiled Site Mall cần thợ giỏi
- Cần thợ biết làm Pink and White ...

Nail Spa - Florida - Clearwater
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 09/10/2007
- Cần gấp thợ nữ biết làm móng bột, Pink & White và waxing.
- Tiệm nằm trong Westfield shoppingtown countryside mall, tầng 2 ở giữa Jc Penny và Macy. ...Visitor : 96924