Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Cần Thợ : Florida - Sarasota

Oriental Nails Hillview - Florida - Sarasota
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 26/10/2007
- Cần 1 thợ nữ biết làm Pink and White.
- Cần 1 thợ nam biết làm bột. ...

Regent Nails - Florida - Sarasota
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 26/10/2007
- Cần 1 thợ nữ biết làm Pink and White, tay chân nước và Wax.
- Cần 1 thợ nam biết làm Pink and White. ...

Best Nails - Florida - Sarasota
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 26/10/2007
- Cần 1 thợ nữ biết làm Pink and White.
- Cần 1 thợ nữ biết làm tay chân nước, bột và Wax. ...Visitor : 96903