Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Cần Thợ : Florida - Orlando

Charisma Nails and Spa  - Florida - Orlando
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 13/11/2007
- Cần thợ nữ có kinh nghiệm biết làm bột Pink & White và tay chân nước.
- Full time hoặc Part time. ...Visitor : 96924