Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Cần Thợ : Georgia - Atlanta

SPATANEOUS NAILS  - Georgia - Atlanta
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 11/08/2008
- Cần gấp 3, 4 thợ nails, có bằng nails tiểu bang Georgia.
- Lương từ $800 đến $1000 một tuần. ...

Spataneous Nails  - Georgia - Atlanta
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 21/03/2008
- Cần nhiều thợ nails nam, nữ
- Lương bảo đảm từ $750 một tuần trở lên ...

EXOTIC NAIL & SPA  - Georgia - Atlanta
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 01/02/2008
- Cần thợ làm body massage và nails
- Làm ở camp creek pkwy ...

Spataneous Nails  - Georgia - Atlanta
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 11/12/2007
- Cần thợ nails kinh nghiệm về Pink & White
- Bao lương $600 một tuần, trên thì ăn chia ...Visitor : 96904