Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Cần Thợ : Florida - Brandon

Pink and White Nails - Florida - Brandon
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 13/08/2008
- Cần thợ nails nữ biết làm Pink & White và tay chân nước, biết làm Waxing và Facial càng tốt.
- Tiệm rất sang trọng và rộng rãi, chổ làm vui vẻ thoải mái, Lương cao tiếp hậu khách sang. ...

Lee Nails Spa - Florida - Brandon
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 26/03/2008
- Cần 1 thợ nữ biết làm bột và wax.
...Visitor : 96924