Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Cần Thợ : Alabama - Birmingham

A 1 Nails & Spa - Alabama - Birmingham
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 22/02/2008
- Cần thợ nails biết làm bột giỏi
- Nếu có bằng thì sẽ bao lương ...

Couture Nail Salon - Alabama - Birmingham
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 01/02/2008
- Cần thợ nails nữ
- Tiệm rất đông khách, lương cao tiếp hậu ...Visitor : 96903