Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Cần Thợ : Ohio - Columbus

City Nails  - Ohio - Columbus
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 15/11/2007
- Cần thợ nails gấp nữ hoặc nam (fulltime or partime).
- Bao lương hay ăn chia $3,000 - $3,200 một tháng. ...Visitor : 96904