Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Cần Thợ : Ohio - Ashtabula

Hollywood Nails - Ohio - Ashtabula
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 16/11/2007
- Cần gấp thợ nails nữ hoặc nam có bằng OHIO.
- Tiền lương $4,000 một tháng có chổ ở. ...Visitor : 96924