Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Cần Thợ : Georgia - Watkinsville

Lovely Nails  - Georgia - Watkinsville
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 05/12/2007
- Cần thợ biết làm bột và tay chân nước.
- Cần thợ biết làm tay chân nước nếu không biết làm bột sẽ dạy. ...Visitor : 96903