Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Cần Thợ : Florida - Fort Myers

Natural Nails - Florida - Fort Myers
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 03/03/2008
- Cần thợ nails nữ biết làm Pink & White, tay chân nước, waxing và bột
- Income từ $700 - $1000 một tuần, có chổ ở nếu cần ...

Natural Nails  - Florida - Fort Myers
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 25/02/2008
- Cần thợ nails nữ biết làm tất cả, giỏi Pink & White càng tốt
- Ăn chia hoặc bao lương tùy theo khả năng ...

54 Nail & Spa - Florida - Fort Myers
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 26/12/2007
- Cần 2 thợ nails biết làm đủ thứ
- Bao lương $700 một tuần, hơn thì ăn chia ...Visitor : 96873