Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Cần Thợ : Georgia - Albany

E Nails - Georgia - Albany
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 04/06/2008
- Cần thợ nails gấp nam, nữ biết đắp bột và tay chân nước
- Bao lương $700 một tuần hơn thì ăn chia ...

City Nails - Georgia - Albany
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 02/01/2008
- Cần thợ có kinh nghiệm làm bột và tay chân nước
- Tiệm rất đông khách, chổ làm thoải mái có chổ ở cho những người ở xa ...Visitor : 96904