Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Cần Thợ : Georgia - Hampton

Ritz Nails - Georgia - Hampton
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 08/01/2008
- Cần thợ nữ biết làm hết tất cả nhất là Pink and White
- Cần thợ nữ biết làm tay chân nước ...Visitor : 96924