Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Cần Thợ : Georgia - Peachtree City

Natural Nails - Georgia - Peachtree City
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 24/03/2008
- Cần thợ nữ biết làm tay chân nước hay làm bột
- Bao lương hay ăn chia tùy theo tay nghề ...

Judy Nails - Georgia - Peachtree City
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 13/01/2008
- Cần thợ nữ có kinh nghiệm làm bột
- Giá làm cao Full-Set $35.00, Fill-In $25.00 ...Visitor : 96924