Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Cần Thợ : Florida - Kissimme

Happy Nails & Spa - Florida - Kissimme
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 02/02/2008
- Cần gấp nhiều thợ nails nữ có kinh nghiệm
- Bao lương hay ăn chia tùy ý, tiệm rất đông khách, giá cao, tiếp hậu, khu mỹ trắng ...Visitor : 96924