Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Cần Thợ : Georgia - Valdosta

Angel Nails - Georgia - Valdosta
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 07/02/2008
- Cần nhiều thợ nails nữ, nam vợ chồng
- Bao lương hay ăn chia, tiệm rất đông khách ...Visitor : 96873