Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Cần Thợ : Florida - Port Charlotte

Nails & Spa - Florida - Port Charlotte
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 19/02/2008
- Cần nhiều thợ nails nữ biết làm bột và tay chân nước
- Bao lương $700 - $900 một tuần, hơn thì ăn chia ...Visitor : 96924